Úvodní stránka » Reference » Dotační management

Dotační management - výpis referencí


Reference dotačních programů EU

Integrovaná střední škola Cheb – Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb
realizace projektu 2011-projekt v realizaci, celkové výdaje 37 000 000,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, výkon dotačního managementu

Město Loket – integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti
realizace projektu 2011, celkové výdaje 44 586 875,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

HR Agency s.r.o. – lyžařský areál Plešivec
realizace projektu 2011-projekt v realizaci, celkové výdaje 405 468 541,- Kč
zpracování studie proveditelnosti, CBA a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost – Balneo a wellness - rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp Karlovy Vary
realizace projektu 2011-projekt v realizaci, celkové výdaje 171 642 060,- Kč
zpracování studie proveditelnosti, CBA a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, výkon dotačního managementu

VESK, s.r.o. – dostavba lázeňského domu Čajkovskij
realizace projektu 2010-2012, celkové výdaje 249 876 383,- Kč
výkon dotačního managementu projektu

Město Kraslice – stavební úpravy náměstí 28. října
realizace projektu 2010-projekt v realizaci, celkové výdaje 29 693 938,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Město Loket – infrastruktura amfiteátru města Loket
realizace projektu 2009-2010, celkové výdaje 40 454 676,- Kč
výkon dotačního managementu projektu

Město Karlovy Vary – výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
realizace projektu 2010-projekt v realizaci, celkové výdaje 286 626 957,- Kč
zpracování studie proveditelnosti, CBA a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Karlovarský kraj – dopravní terminál Cheb
realizace projektu 2010-projekt v realizaci, celkové výdaje 117 000 000,- Kč
zpracování studie proveditelnosti

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa
realizace projektu 2009-2012, celkové výdaje 446 461 070,- Kč
zpracování studie proveditelnosti, CBA a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Město Kraslice – rekonstrukce chodníků v Kraslicích II. a III. etapa 
realizace projektu 2009-2011, celkové výdaje 14 783 348,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
realizace projektu 2009-projekt v realizaci, celkové výdaje 400 000 000,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Město Karlovy Vary – meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
realizace projektu 2009-2010, celkové výdaje 54 950 225,- Kč
zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – zlepšení tepelně technických vlastností správní budovy společnosti
realizace projektu 2009-2010, celkové výdaje 1 190 000,- Kč
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace

Město Cheb – revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu - I.
realizace projektu 2009-2011, celkové výdaje 35 278 308,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Město Cheb – revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu
realizace projektu 2009-2010, celkové výdaje 47 300 000,- Kč
zpracování studie proveditelnosti

Město Sokolov – dopravní terminál Sokolov 
realizace projektu 2009-2011, celkové výdaje 100 000 000,- Kč
zpracování studie proveditelnosti

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa
realizace projektu 2008-2010, celkové výdaje 395 074 769,- Kč
zpracování studie proveditelnosti, CBA a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

ADAX, spol. s r. o. – úpravy interiéru, zkvalitnění služeb a zvýšení standardu v hotelu Alice
realizace projektu 2008-2010, celkové výdaje 33 000 000,- Kč
výkon dotačního managementu projektu

Město Skalná – průtah silnice II/213, Skalná
realizace projektu 2008-2011, celkové výdaje 56 563 646,- Kč
zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – implementace nového informačního systému
realizace projektu 2008-2010, celkové výdaje 14 280 000,- Kč
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – propagace společnosti za účelem zvýšení objemu exportu
realizace projektu 2007-2009, celkové výdaje 880 600,- Kč
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – zkušební laboratoř pro vývojové aktivity společnosti
realizace projektu 2007-2010, celkové výdaje 6 329 650,- Kč
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace

Nejdek – Parovod Vřesová Nejdek
monitoring a práce po dokončení v rámci Dlouhodobé inženýrské pomoci Phare CBC
vykonávali jsme supervizi – monitoring a handing

Hranice - rozšíření ČOV a kanalizace- 67 434 232,- Kč 
CZ9604.03.07 
zpracování legislativní části Tendrové dokumentace, spolupráce při technické části TD, organizace výběrového řízení včetně závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu a výkon Inženýra stavby v souladu s podmínkami Evropské komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel FIDIC

Loket nad Ohří – Regenerace městské pam. rezervace 43 520 555,- Kč
CZ9604.04.10
zpracování legislativní části Tendrové dokumentace, spolupráce při technické části TD, organizace výběrového řízení včetně závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu a výkon Inženýra stavby v souladu s podmínkami Evropské komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel FIDIC

Kraslice – Přeložka komunikace II/210- 9 410 238 ,- Kč
CZ9701.01.04
zpracování legislativní části Tendrové dokumentace, spolupráce při technické části TD, organizace výběrového řízení včetně závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu a výkon Inženýra stavby v souladu s podmínkami Evropské komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel FIDIC

České Budějovice – Cyklostezky
CZ9801/0402
zpracování smluvní dokumentace, zajištění a koordinace při zpracování technické části
Tendrové dokumentace

Krušné hory – západ – Rozvoj turistického ruchu / Vybavení cykloturistických tras
CZ 9604/0401
zpracování technické části Tendrové dokumentace pro dodávky

Mariánské Lázně – Rekonstrukce kanalizace - 148 239 737,- Kč
CZ9914.01.06 
zpracování legislativní části Tendrové dokumentace, spolupráce při technické části TD, organizace výběrového řízení včetně závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu a výkon Inženýra stavby v souladu s podmínkami Evropské komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel FIDIC

Cheb – Průmyslový park - 122 920 310,- Kč
CZ0016.02.01
zajištění zpracování Tendrové dokumentace v souladu s podmínkami Evropské
komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel Praktického průvodce smluvními postupy pro Phare, ISPA a Sapard (Practical Guide to Phare, ISPA and Sapard contract procedures), organizace výběrového řízení včetně vypracování závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu, výkon funkce Manažera projektu v průběhu realizace stavby

Aš – Intenzifikce ČOV v Aši a odkanalizování obcí 79 434 225,- Kč 
CZ01.12.05.01
zpracování Tendrové dokumentace v souladu s podmínkami Evropské
komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel Praktického průvodce smluvními postupy pro Phare, ISPA a Sapard (Practical Guide to Phare, ISPA and Sapard contract procedures), organizace výběrového řízení včetně vypracování závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu, výkon funkce Manažera projektu v průběhu realizace stavby 

Ašský výběžek - zásobovací řad Háj - Podhradí - Studánka- 22 mil. Kč 
CZ0010.01.02.0034
zpracování Tendrové dokumentace, dle Národního programu Phare 2000,
Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání v regionu NUTS II
Severozápad, organizace výběrového řízení včetně vypracování závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu, výkon funkce Manažera projektu v průběhu realizace stavby

Fr. Lázně - Antonínova Výšina, výměna azbestocementového potrubí - 
23 mil. Kč

zpracování Tendrové dokumentace, dle Národního programu Phare 2000,
Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání v regionu NUTS II
Severozápad, organizace výběrového řízení včetně vypracování závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu, výkon funkce Manažera projektu v průběhu realizace stavby 

Sokolov – Průmyslová zóna – příprava území - 13 mil. Kč
CZ0010.01.02.0038
zpracování Tendrové dokumentace, dle Národního programu Phare 2000,
Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání v regionu NUTS II
Severozápad, organizace výběrového řízení včetně vypracování závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu, výkon funkce Manažera projektu v průběhu realizace stavby 

Prachatice – Volary – Oprava silnice II/141
CZ2002/000-584.12.01 
zpracování legislativní části a zajištění zpracování Tendrové dokumentace v souladu s podmínkami Evropské komise pro poskytování grantů z programu Phare CBC a dle pravidel Praktického průvodce smluvními postupy pro Phare, ISPA a Sapard  (Practical Guide to Phare, ISPA and Sapard contract procedures),  organizace výběrového řízení včetně vypracování závěrečné zprávy, příprava a schválení kontraktu

Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří
- Správce stavby, asistent vedoucího projektu, senior manažer stavby

Sekretariát Fondu malých projektů Phare CBC pro region Egrensis
CZ 9604.07.01.04 a CZ9701.07.01.04 
výkon funkce Sekretariátu pro Fond malých projektů pro programy 1996 a 1997

 


Studie proveditelnosti a CBA

Rozšíření kanalizace město Hranice
Studie proveditelnosti a studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí
jako podklad pro program Phare CBC

Krajská knihovna – multifunkční informační centrum regionu
Studie proveditelnosti projektu

AQUAPARK Rolava, Karlovy Vary 
Studie proveditelnosti projektu

Rozvoj romské komunity 
Studie proveditelnosti, informace o projektu jako podklad pro žádost o
příspěvek

Studie proveditelnosti a vlivů na ŽP rozvoje zimních sportů a turistiky v regionu
Klínovce a Fichtelbergu

Studie proveditelnosti projektu

Sokolov – Podnikatelské inkubátory Město Sokolov 
studie proveditelnosti 

VITRUVIUS- Restrukturalizace a modernizace vzdělávání v oblasti 
Střední odborné učiliště stavební
zpracování dřeva a nanášení nátěrových hmot 

„Modernizace letiště Karlovy Vary – I.etapa“
studie proveditelnosti + CBA

„Vodovod a kanalizace Kopaniny, Doubrava“ 
studie proveditelnosti 

Silniční propojení Tuhnice – Rybáře
studie proveditelnosti + CBA

 


Projektové fiše

Likvidace mimořádných událostí v česko-saské části euroregionů Egrensis a Krušnohoří 
Projektová fiše jako podklad pro žádost o příspěvek z fondu Phare CBC 2001


Mapa webuÚvodní stránkaAktuálněInženýrská činnostDotace EUDotační managementRealitní činnost • Projekční činnostO společnosti InvestonManagementPolitika jakostiEnvironmentální politika • Reference • Fotogalerie • Reference - Inženýrská činnost • Reference - Dotační management • Certifikáty • Ocenění a soutěže • Sponzoring • Kontakt • Odkazy


Kontakt

INVESTON s.r.o.
Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
+420 353 222 503
182 26 680