Úvodní stránka » O společnosti INVESTON

O společnosti INVESTON


Základní údaje

Společnost INVESTON s.r.o. zajišťuje kompletní služby inženýrské a investiční činnosti při přípravě a realizaci staveb. Působnost převážně v regionech okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a hlavního města Prahy.

Obchodní firma: INVESTON s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Společnost zapsána v OR , vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1320
Sídlo: Karlovy Vary, Horova 2017, PSČ 360 01
IČ: 182 26 680
Jednatel: Ing. Vladimír Kádě
Jednatel: Ing. Miloslav Krbal
Jednatel: Milan Brož

Předmět podnikání:

  • inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné
  • projektová činnost v investiční výstavbě
  • provádění průmyslových staveb
  • provádění inženýrských staveb
  • provádění bytových a občanských staveb
  • koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
  • realitní kancelář
  • výkon zeměměřičských činností
  • ubytovací služby
  • zprostředkování služeb

Historie společnosti INVESTON s.r.o.

INVESTON s.r.o. vznikl v prosinci roku 1991 zapsáním do obchodního rejstříku. Jádro společnosti tvoří pracovníci se zkušenostmi v oblasti investiční výstavby, zejména ve sféře občasné vybavenosti (obchody, hotely, peněžní ústavy, domovy penziony, lázeňské ústavy a pod.) a technické vybavenosti a inženýrských staveb (plynovody, vodovody, úpravny vody, kanalizace, ČOV a pod.). Při naší práci klademe důraz mimo technické zdatnosti na součinnost s investorem, neboť při přípravě i realizaci stavby hájíme jeho zájmy ve vztazích k ostatním účastníkům výstavby. Podstatným cílem našich služeb je kromě zajištění všech nutných úkonů garantovat, že dílo bude provedené v odpovídající kvalitě za odpovídající cenu. Při propracovaném systému důsledné odběratelské kontroly prací a propracované smluvní agendě jsme na realizovaných stavbách docílili značných úspor proti požadavkům dodavatelů díla.

Působíme převážně v regionu okresů Karlových Varů, Sokolova, Chebu a od roku 1996 také v hlavním městě Praze. V současné době disponuje společnost cca 22 pracovníky na pracovištích v Karlových Varech, Sokolově, Chebu a také v Praze.

Pouze úzká a okamžitá spolupráce s investorem je zárukou úspěšných služeb. Velký význam zde hrají i zkušenosti místní a územní problematiky. Nezanedbatelná je i skutečnost, že firma má navázané kontakty s orgány státní správy činnými v územním a stavebním řízení.

Specializujeme se na větší a velké stavby, neboť při jejich složitosti uplatníme přednosti týmové práce. Jsme schopni nabídnout kompletní služby investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb. Jsme schopni být důstojným partnerem a oponentem všem účastníkům výstavby, a to zejména při náročných jednáních a řešení situací, které při stavbě takového charakteru nastanou.

Kvalita výkonu naší činnosti je zajištěna jednak skladbou našich pracovníků, kdy dochází k určité specializaci, jednak výhodami týmové práce např. při personální, odborné a metodické podpoře jednotlivých pracovníků plnících zadané úkoly a jednak dlouholetými zkušenostmi při zajišťování investiční výstavby. Přednost mezi ostatními faktory při zajišťování stavby má především kvalita.

V rámci výkonu inženýrské činnosti provádíme mimo jiné přípravu podkladů pro výběrová řízení na zhotovitele projekce a stavby s tím, že toto řízení technicky a organizačně připravíme a materiály předložíme investorovi ke konečnému rozhodnutí o výběru zhotovitele.

Jako technickou pomoc pro investory zpracováváme podklady pro podání žádosti o jednotlivé dotace a projednáváme a zajišťujeme přidělení těchto dotací. Samozřejmostí je i zpracování podkladů a registrů pro závěrečné vyúčtování dotací.

Naše společnost je zakládajícím členem Asociace inženýrských kanceláří České republiky.

Naše společnost je registrována v Ústřední evidenci poradenských služeb Phare/Tacis v Bruselu – číslo registrace CCR: CZE - 20956. Naši pracovníci byly proškoleni pro zpracování tendrových dokumentací, uplatňování postupů a výkon Inženýra stavby v souladu s Decentralizovaným implementačním systémem a podmínkami FIDIC pro projekty financované z programu Phare.

V roce 2003 zavedla naše společnost systém managementu jakosti a získala Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 a v roce 2006 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005. Platnost obou certifikátů je pravidelně obhajována. Mapa webuÚvodní stránkaAktuálněInženýrská činnostDotace EUDotační managementRealitní činnost • Projekční činnostO společnosti InvestonManagementPolitika jakostiEnvironmentální politika • Reference • Fotogalerie • Reference - Inženýrská činnost • Reference - Dotační management • Certifikáty • Ocenění a soutěže • Sponzoring • Kontakt • Odkazy


Kontakt

INVESTON s.r.o.
Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
+420 353 222 503
182 26 680