Politika jakosti


Prohlášení vedení společnosti

Inženýrská kancelář INVESTON, s.r.o. zavedla systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001, zdokumentovala jej a bude jej do budoucna udržovat v souladu s příslušnými pokyny. Všechny pracovnice a pracovníci inženýrské kanceláře jsou povinni pracovat v souladu se zavedeným systémem řízení managementu jakosti a ze všech sil se podílet na úspěšném rozvoji.

Naše vize

Chceme se stát dominantní společností evropského formátu v inženýrské činnosti s cílem poskytnout komplexní servis zákazníkovi se všemi fázemi projektu na území České republiky.

Předsevzetí

Naše inženýrská kancelář usiluje o to, aby na základě plnění svých smluvních závazků z hlediska odbornosti a termínů vytvářela předpoklady efektivní spolupráce s našimi zákazníky. Naším cílem bylo a je obsloužit optimálně zákazníky se zřetelem na naši profesionální zodpovědnost.

Zavazujeme se dodržovat profesní povinnosti, stanovené zákonem.Tyto povinnosti znamenají, že budeme své povolání vykonávat svědomitě a na základě zajištěných technických poznatků, a že se budeme chovat tak, jak si to vyžaduje vážnost a důvěryhodnost.

Základem naší práce je inženýrská činnost a podpora našich zákazníků za účelem optimálního plnění jejich přání při respektování příslušných zákonů, nařízení, norem a obecně uznávaných technických pravidel.

Usilujeme o to, abychom v každé fázi zpracování projektu respektovali požadavky technických norem, standardů a dalších technických předpisů a ochrany životního prostředí.

Pro každý úkol, který převezmeme, máme v kanceláři k dispozici kvalifikované pracovníky. Pravidelná cílená školení všech pracovníků vedou k vysokému stupni jejich technického vzdělání.

Na základě zvládnutých pracovních procesů hodláme zajistit dosažení ujednaných požadavků jakosti bez podstatných oprav a s minimalizací výskytu chyb.

Všichni pracovníci naší kanceláře jsou integrováni v našem systému managementu jakosti a mají vlastní zodpovědnost za úkoly, které se na ně přenášejí, přičemž jsou povinni vždy respektovat zásady naší politiky jakosti.


Mapa webuÚvodní stránkaAktuálněInženýrská činnostDotace EUDotační managementRealitní činnost • Projekční činnostO společnosti InvestonManagementPolitika jakostiEnvironmentální politika • Reference • Fotogalerie • Reference - Inženýrská činnost • Reference - Dotační management • Certifikáty • Ocenění a soutěže • Sponzoring • Kontakt • Odkazy


Kontakt

INVESTON s.r.o.
Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
+420 353 222 503
182 26 680