Úvodní stránka » Dotační management

Dotační management


Získali jste úspěšně dotaci? Jste podrobně obeznámeni s tím, jaké množství podmínek a povinností musíte dodržet a splnit, aby Vám dotace nebyla odebrána?

Společnost INVESTON s.r.o nabízí efektivní pomoc se všemi administrativními úkony v souvislosti s plněním všech ukazatelů realizace projektu, k jejichž plnění se žadatel v projektu zavázal.

Nabídka našich služeb v rámci dotačního managementu lze rozdělit do dvou na sebe navazujících kroků.

I. Krok

Od okamžiku registrace žádosti, do doby obdržení finančních prostředků na účet žadatele, jsou prováděny činnosti:

 • příprava veškerých podkladů a administrativních výstupů,
 • příprava a finalizace veškerých podkladů pro čerpání dotace,
 • průběžná kontrola plnění Smlouvy o financování projektu v bodech, které musí být splněny k datu vyúčtování.

II. Krok

Od okamžiku čerpání finančních prostředků až do termínu ukončení monitoringu projektu, jsou prováděny činnosti:

 • průběžná kontrola plnění veškerých ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace
 • návrh a realizace řešení problémových a nestandardních situací,
 • včasné upozorňování a vypracování pravidelných reportů, průběžných a monitorovacích zpráv,
 • monitoring závazných ukazatelů

Proč spolupracovat s námi:

 • přenesete odpovědnost za hlídání a následné plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na nás,
 • zamezíte výskytu, příp. odstranění chyb v předkládaných dokumentech,
 • získáte pomoc se zajištěním splnění všech rozhodných monitorovacích indikátorů,
 • výrazně eliminujete rizika spočívající v krácení či odebrání již přiznané dotace,
 • uspoříte finanční prostředky a čas v souvislosti s administrací schváleného projektu.
 • máme uzavřeno speciální pojištění pro riziko vzniku škod na projektech financovaných z fondů EU

Dotační management


Mapa webuÚvodní stránkaAktuálněInženýrská činnostDotace EUDotační managementRealitní činnost • Projekční činnostO společnosti InvestonManagementPolitika jakostiEnvironmentální politika • Reference • Fotogalerie • Reference - Inženýrská činnost • Reference - Dotační management • Certifikáty • Ocenění a soutěže • Sponzoring • Kontakt • Odkazy


Kontakt

INVESTON s.r.o.
Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
+420 353 222 503
182 26 680